Global Office (English)
In our first project for Gosh Copenhagen we worked on the digital part of Poland’s nationwide contest.

23 March 2018

Global Office (English)
Our agency has received an order to set up a website for Plenipotentiary for International Dialogue. This ministerial position has been taken up by Anna Maria Anders.She is the daughter of general Władysław Anders and singer Renata Anders. Since 2016 she has served as th...

22 March 2018

Global Office (English)
Our task was to design graphics for Autonova search engine. It is a brand offering car repair services

22 March 2018

Job Offers
Szukamy grafików z zacięciem do projektów webowych

21 March 2018

Warsaw Office (Polish)
Naszym zadaniem było przygotowanie projektu graficznego wyszukiwarki Autonova. Jest to marka oferująca usługi codziennego serwisowania samochodu.

20 March 2018

Warsaw Office (Polish)
Razem ze Szkołą Edukacji, przygotowaliśmy kampanię rekrutacyjną na kolejny rok akademicki. Promujemy praktyczne, studia podyplomowe. Absolwenci studiów, są przygotowani do podjęcia pracy w roli nauczyciela, a dyplom Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia im przewagę na rynk...

19 March 2018

Warsaw Office (Polish)
Do naszej agencji trafiło zlecenie stworzenia serwisu Pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego.  Stanowisko w randze Ministra obejmuję Anna Maria Anders.Jest córką gen. Władysława  Andersa i piosenkarki Ireny Renaty Anders. Od 2016  r. sprawuje urząd sekretarza stanu w ...

15 March 2018

Global Office (English)
Together with the School of Education we have prepared a recruitment campaign for another academic year. We are promoting practical postgraduate studies. The graduates of the school are well prepared to start working as teachers, and the diploma of Warsaw University give...

7 March 2018

Global Office (English)
Direktpoint was responsible for the digital campaign for 'Invest Intelligently' 2017 Conference

5 February 2018

Warsaw Office (Polish)
Jesteśmy dumni z realizacji tego projektu. Warto robić rzeczy, które mogą naprawdę pomóc innym ludziom - zachęcamy do klikania i przekazywania dalej!

24 November 2017

1
2
3
4
5
6
7
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.