Global Office (English)
To the order of the Chancellery of the Prime Minister we have deployed an interesting project regarding state owned companies.

6 months ago

Warsaw Office (Polish)
Na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowaliśmy ciekawy projekt strony segregującej informacje dotyczące spółek skarbu państwa.

6 months ago