Początek współpracy z TGMS - Promocja Saksonii w Polsce