Kampania rekrutacyjna na wydziale Colegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim.