News
Direktpoint nawiązuje współpracę z Super Monitoring w zakresie monitorowania poprawnego funkcjonowania serwisów internetowych klientów.

27 November 2018

About us & Services
Direktpoint co-operates with Super Monitoring in order to ensure the correct functioning of client’s websites.

27 November 2018

Web & mobile systems
We have built a system for managing and presenting recruitment offers of the entire public administration in Poland. 

17 November 2018

News
Zbudowaliśmy system do zarządzania i prezentacji ofert naborów dla całej administracji publicznej w Polsce. 

6 November 2018

News
Połączenie programów lojalnościowych i promocja aktywności, lubimy takie pomysły.

5 November 2018

Campaigns & UX
The combination of loyalty programs and the promotion of activity, we like such ideas!

5 November 2018

News
W Direktpoincie zajmujemy się również własnymy projektami.

25 October 2018

Web & mobile systems
We have completed a complex deployment of recoding online web application from Java into PHP.

13 August 2018

News
W ostatnim czasie zakończyliśmy projekt, w którym wykonaliśmy migrację aplikacji z Javy na PHP.

19 July 2018

Campaigns & UX
How to stand out in a public event using the digital space? Is it possible to catch customers' eye? What factor makes a brand rise above its competitors on a conference day?

24 May 2018

1
2
3
4
5
6
7