Drupal portals and systems
To the order of the Chancellery of the Prime Minister we have deployed an interesting project regarding state owned companies.

29 March 2018

News
Na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przygotowaliśmy ciekawy projekt strony segregującej informacje dotyczące spółek skarbu państwa.

29 March 2018