News
Razem ze Szkołą Edukacji, przygotowaliśmy kampanię rekrutacyjną na kolejny rok akademicki. Promujemy praktyczne, studia podyplomowe. Absolwenci studiów, są przygotowani do podjęcia pracy w roli nauczyciela, a dyplom Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia im przewagę na rynk...

19 March 2018

Campaigns & UX
Together with the School of Education we have prepared a recruitment campaign for another academic year. We are promoting practical postgraduate studies. The graduates of the school are well prepared to start working as teachers, and the diploma of Warsaw University give...

7 March 2018

News
Rusza tegoroczna rekrutacja na Colegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Direktpoint przygotowuje kampanię promującą Artes Liberales wśród młodzieży.

30 April 2015